Juridisch

De van ons geleverde kaarten zijn alleen maar voor het privégebruik bepaald en als “feestartikelen” te begrijpen. De rekwisieten hebben geen officiële status, ze zijn ook geen officiële documenten of bewijzen. Ze mogen niet worden gebruikt in het rechtsverkeer. Verder zetten ze geen rechten of privileges aan de houder over.
Het doorgeven van foute of frauduleuze vermeldingen is verboden en kan illegaal zijn. Daarmee bedoelen we vooral het gebruik van de van ons geleverde kaartjes voor de leeftijdsbewijs of statusbewijs, bij uitstek met foute gegevens van eigen identiteit en/of je leeftijd.

Nep-ID.nl is in geen opzicht aansprakelijk voor de een of andere verliezen of schaden, die door het gebruik van onze Kaarten ontstaan zijn. In geval van twijfel stelt de klant ons aan alle zelf toegevoegde schaden en schaden van derden vrij.

Het bezit van onze Kaarten zou in sommige regio’s verboden kunnen zijn oftewel illegaal zijn. Het ligt in de verantwoording van de klant na te gaan of het bezit van de kaartjes in de eigen regio is toegestaan voordat er een kaartje bij ons wordt behaalt.

In geval van onzekerheid of als er nog vragen zijn, a.u.b. en in elk geval voor het gebruik altijd een advocaat raadplegen om ervoor te zorgen dat jullie door de van jullie geplande aanwending niet strafbaar kunnen zijn.